مقالات زیست شناسی

دانستنی های زیست شناسی

*مغزفیزیکدان نابغه ،آلبرت انیشتن15 درصدازحجم مغزانسان عادی بزرگتربود.

*مارهاگوش ندارندو بازبان می شنوند،زیرازبان آنهابه امواج صوتی بسیارحساس است.

*نوعی ماهی وجودداردکه باکمک باله هایش به سطح می آید و 90 ثانیه در هو ا پروازمی کندوبه شکارطعمه خودمی پردازند.

*اختاپوس دارای بزرگترین چشمان است که گاهی25سانتیمتر یعنی به اندازه یک توپ والیبال می رسد.

*پروانه با پاشیره ی گلهارامی چشد نه بازبان.

*لایه پوستی که آرنج راپوشانده است هر10روزیکبارعوض می شود .*هنگام صحبت برای هر کلمه 72 ماهیچه به کار گرفته می شود.

*اگر تکثیر باکتری تا 24 ساعت ادامه یابد ،توده ای 2تنی از یک باکتری به وجود می آید.

*انسان با خوردن 20 نیش از زنبور عسل درآن واحد خواهد مرد.

*سختی آب مشابه سختی بتن است.

*یک میلیون کره به اندازه ی زمین درخورشید جا ی می گیرد.

*تنهاچیزی که دراسیدحل نمی شودالماس است وفقط خیلی زیاد آن را از بین می برد.

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن